YHDISTYS

Yhdistyksen perustamisidea sai alkunsa, kun eri laumanvartijarotujen harrastajat ja kasvattajat kokoontuivat yhteen tarkoituksenaan luoda vuosittainen tapahtuma, jossa suuri yleisö saisi oikeanlaista tietoa laumanvartijaroduista ja rotuja harrastavat ihmiset pääsisivät tutustumaan toisiinsa. Himoksen tapahtuma alkoi hahmottua ja samalla päätettiin perustaa Suuret Laumanvartijarodut ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laumanvartijarotujen tunnettavuutta ja tietoa niiden käyttötarkoituksesta sekä ohjata jäseniään kouluttamaan ja kohtelemaan koiriaan oikein. Yhdistys järjestää mm. erilaisia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia roduista kiinnostuneille, lisäksi pyritään toteuttamaan vuosittainen Open Show.

Suuret Laumanvartijarodut ry
Kotipaikka: Lahti
Rek.nro: 197.720
Y-tunnus: 3064658-2