Tiibetinmastiffi

​Alkuperämaa: Tiibet

Lyhyt historiaosuus:

Tiibetinmastiffi on Tiibetistä kotoisin oleva hyvin vanha koirarotu. Vanhimmat maininnat löytyvät kreikkalaisen Ktesiaksen (416-399 eKr.) kuvauksista; näissä todetaan sen olevan puoliksi koira ja puoliksi lintu, joka vartioi korkealla vuoren huipulla. Kotimaassaan tiibetinmastiffi ei ollut varsinaisesti rotu, vaan se koostui joukosta paikallisia koiria, jotka saattoivat erota ulkonäöltään huomattavasti toisistaan. Tärkeintä oli koiran käyttöominaisuudet vahtikoirana. Kiinan miehitettyä Tiibetin, do-khyit on hävitetty sieltä lähes kokonaan. 1800-luvun puolivälissä joitakin koiria tuotiin Eurooppaan. 1928 rva Irma Bailey aloitti tiibetinmastiffi kasvattamisen Englannissa. 1983 syntyivät pohjoismaiden ensimmäiset pennut Ruotsissa ja 1984 Suomessa Inkeri ja Taisto Collaniukselle.

Käyttö nykypäivänä:

Vanhoissa kirjoituksissa kerrotaan tiibetinmastiffien pelottomasta luonteesta, itsepäisyydestä ja suoranaisesta
aggressiivisuudesta. Koirat jätettiin välillä vartioimaan kyliä itsenäisesti ja ne pitivät kylän turvassa kaksi- ja nelijalkaisilta tunkeutujilta. Tänä päivänä tiibetinmastiffi on edelleen vartiokoira, jonka jykevä haukku pitää tunkeutujat loitolla. Etenkin pimeän aikaan vahtivietti kasvaa. Suomessa tiibetinmastiffeja on seurakoirina, vartio- ja vahtikoirina. Lisäksi tiibetinmastiffeja käytetään meillä myös alue- ja eläinvahteina.

Luonne:

Tiibetinmastiffi on itsenäinen ja suojeleva, ja sen olemus on kunnioitusta herättävä. Oman reviirin ulkopuolella sen tulee olla välinpitämätön tai varauksellinen vieraita ihmisiä kohtaan, mutta ei missään nimessä aggressiivinen. Tiibetinmastiffi kiintyy vahvasti omaan perheeseensä ja on heille uskollinen. Rotu
on säilyttänyt omaperäisyytensä, mikä on kaikille tiibettiläisille roduille ominaista. Sen kanssa voi elää yhdessä, mutta sitä ei voi hallita. Tiibetinmastiffi sitoutuu vahvasti omaan reviiriinsä, mutta ei tunne ihmisten määrittelemiä tontin rajoja, vaan laajentaa mielellään reviiriään. Tästä syystä tiibetinmastiffit tarvitsevat aidat ympärilleen.

Ulkonäkö:

Tiibetinmastiffi on voimakas, terverakenteinen, vankkaluustoinen ja hyvin liikkuva koira. Tiibetinmastiffin liikkeiden tulee aina olla arvokkaat ja joustavat. Karva on karheaa ja tiheää, rotumääritelmässä mainitaan ettei peitinkarva saa olla liian pitkää. Aluskarva on tiheää ja melko villavaa kylmänä aikana, kesällä koirilla on selkeästi kevyempi turkki. Urosten karvapeite on huomattavasti runsaampi kuin narttujen. Turkin laatu on tärkeämpi kuin sen määrä. Rotumääritelmässä hyväksytyt värit ovat syvänmusta tan merkeillä tai ilman, sininen tan merkein tai ilman ja kullanväri täyteläisestä kellanruskeasta syvän punaiseen ja soopeliin. Tan merkit sijaitsevat silmien yläpuolella, kuonossa, raajojen alaosassa ja hännän alapuolella ja niiden väri vaihtelee syvän kastanjanruskeasta vaaleampaan. Silmien ympärillä voi olla silmälasikuvio. Hyvin pienet valkoiset merkit käpälissä ja tähti rinnassa sallitaan. Tiibetinmastiffeilla sukupuolileiman on oltava selkeä. Rotu on koko olemassa olevan kannan osalta melkoisen kirjavaa kokonsa, rakenteensa ja väriensä puolesta.

Koko:

Rotumääritelmän mukaan koko on uroksilla >66 cm ja nartuilla >61 cm, ylärajaa ei ole määritelty. Sallittu säkäkorkeuden alitus on -2 cm.

Rotuyhdistys: Suomen Tiibetinmastiffit ry
Rotumääritelmä
​Jalostuksen tavoiteohjelma

​Lähteet: Suomen Tiibetinmastiffit ry

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.